Hjem
Geofysisk institutt

Programstyret for masterprogrammene i energi

Programstyret for masterprogrammene i energi har ansvar for Integrert master i energi (sivilingeniør) og Masterprogram i energi (2-årig).

Medlemmer:

Leder fra Geofysisk institutt: Professor Finn Gunnar Nielsen 

Representant fra Institutt for fysikk og teknnologi: Førsteamanuensis Geir Ersland

Representant fra Kjemisk institutt: Professor Vidar Remi Jensen

Representant fra Matematisk institutt: Professor Jarle Berntsen

Representant fra Institutt for informatikk: Professor Dag Haugland

Representant fra Høgskulen på Vestlandet: Høgskolelektor Lasse Hugo Sivertsen

Studentrepresentant for Masterprogram i energi (2-årig): Regine Johansen

Studentrepresentant for Integrert master i energi (sivilingeniør): Tiril Konow