Hjem
Geofysisk institutt

Organisering av HMS-ansvar

Her er oversikt over korleis HMS-ansvaret ved GFI er organisert

Overordna HMS-ansvarlege

  • Instituttleiar Nils Gunnar Kvamstø
  • Administrasjonssjef Kristin Kalvik
  • HMS-koordinator Tor de Lange

 

Verneombod

  • Verneombud overingeniør Kristin Jackson, telefon 55 58 42 67
  • Vara-verneombod overingeniør Anak Bhandari, telefon 55 58 26 42 

Dersom du ynskjer å snakke med nokon uavhengig av instituttleiinga kan du kontakte verneombodet.