Hjem
Geofysisk institutt

Disputas: Mostafa Bakhoday Paskyabi

Hovedinnhold

MSc. Mostafa Bakhoday Paskyabi disputerer for ph.d.-graden.

Avhandlingens tittel:
   
”Small-scale turbulence dynamics under sea surface gravity waves”


Opponent:
Professor, dr. Hans Burchard
Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, Tyskland

Opponent:
Forsker, ph.d. Fabrice Ardhuin
Ifremer, Plouzané, Frankrike
               
Øvrig medlem i komiteen:
Professor, dr.philos. Peter M. Haugan
Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen:
Professor Jarle Berntsen, Universitetet i Bergen


Adgang for interesserte tilhørere.


Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!