Hjem
Geofysisk institutt
Nyhet

Sahara-ørkenen eldre enn antatt

Allerede for sju millioner år siden begynte det store området i Nord-Afrika å bli en ørken.

Sahara
Dannelsen av ørken i Sahara ble trigget flere millioner år tidligere enn antatt, antyder ny studie ledet av Zhongshi Zhang fra Uni Research Klima og Bjerknessenteret.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det antyder en ny Nature-studie ledet av Zhongshi Zhang i Uni Research Klima og Bjerknessenteret og der Camille Li ved Geofysisk institutt er medforfatter.

Spredningen kan ha blitt utløst av et gradvis lavere havnivå i Tethyshavet, forløperen til det som i dag er Middelhavet.

Det skriver Nature news i sin omtale av funnene.

Hittil har mesteparten av tilgjengelige geologiske data pekt mot at verdens største varme ørken begynte å se dagens lys for mellom 2 og 3 millioner år siden.

Likevel har forskere gjennom årenes løp avdekket ledetråder som har hintet om at ørkenens alder minst kunne dobles.

Overfor Nature news peker Zhongshi Zhang for eksempel på at et forskerteam, for mer enn ti år siden, rapporterte funn av vidstrakte sandbanker i nordre Tsjad i Sentral-Afrika.

Disse ble beregnet til å være cirka 7 millioner år gamle.

 

Simuleringer med NorESM

Det har vært uklart hva som trigget framveksten av tørt, ufruktbart landskap for minst 7 millioner år siden – og som senere skulle dekke større deler av Nord-Afrika, påpeker Zhang.

Klima-simuleringer i studien, med den norske jordsystemmodellen (NorESM), peker på gradvise forflytninger av landmasser. Og stadig mindre vannmasser i Tethyshavet trekkes fram som en viktig faktor.

Havnivået endret seg som følge av at den afrikanske tektoniske platen beveget seg i nordlig retning i forhold til den eurasiske platen.

Dette medførte endringer i værmønstre, fortsetter Nature news.


Zhongshi Zhang, Gilles Ramstein, Mathieu Schuster, Camille Li, Camille Contoux og Qing Yan. Aridification of the Sahara desert caused by Tethys Sea shrinkage during the Late Miocene. Nature 513, 401–404, 18 September 2014. doi:10.1038/nature13705