Hjem
Geofysisk institutt
Nyhet

Tre nye prosjekt fra Forskningsrådet

Geofysisk institutt og Bjerknessenteret fått tilslag på et nytt forskningsprosjekt i Forskningsrådets KLIMAFORSK-program og to prosjekt i FRINATEK.

Isfjell
Geofysisk institutt har fått tre nye prosjekt med fokus på nordområdene.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Camille Li, førsteamanuensis ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret har fått innvilget sin søknad til KLIMAFORSK. I prosjektet Dynamics of Arctic-Midlatitude Teleconnections: mechanisms, robustness and tropical modulation skal forskerne undersøke sammenhenger mellom det raskt skiftende klimaet i Arktis og endringer i luftsirskulasjonen ved midlere breddegrader, det vil si rundt Europa – Nord-Amerika. Det er i dag mange teorier rundt disse sammenhengene, der mange peker på den sterke oppvarmingen i Arktis som en årsak. I motsetning skal dette prosjektet undersøke hvilken rolle variasjoner i stratosfæren og i tropene har for klima på midlere breddegrader.

Joachim Reuder og Ilker Fer, begge professorer ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret har fått tilslag på sine prosjekt.

Joachim Reuder leder det treårige prosjektet Innovative Strategies for Observation in the Arctic Atmospheric Boundary Layer, der hovedmålet er å øke forståelsen av turbulente utvekslingsprosesser under stabile atmosfæriske forhold i atmosfæren. Manglende kunnskap om disse prosessene i slike områder er en av hovedgrunnene til at værvarslings- og klimamodeller ofte har problemer i polare strøk. Prosjektet kombinerer dronebaserte målinger og forskjellige finskala modeller for å beskrive de relevante fysiske prosessene på en best mulig måte og å implementere dette i eksisterende numeriske modeller for å forbedre dem. Samarbeidspartnere er Uni Research, UNIS, det Finske Meteorologiske institutt, universitetene i Tübingen, Hannover, og Ostwestfalen-Lippe i Tyskland, og Marquette Universitet i Wisconsin, USA. Prosjektet har en totalramme på 12.3 millioner kroner og er finansiert med 9 millioner kroner fra Forskningsrådet

Ilker Fer leder det fireårige prosjektet Watermass transformation processes and vortex dynamics in the Lofoten Basin of the Norwegian Sea (ProVolo), som tar sikte på å observere, forstå og kvantifisere de fundamentale prosessene som danner den oseanografiske strukturen i Lofotenbassenget.  I prosjektet kombineres teori, numerisk modellering og et ambisiøst observasjonsprogram. Prosjektet er finansiert med 9 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Les også mer på Bjerknessenteret sine sider.