Hjem
Geofysisk institutt
Nyhet

Studie gir ny innsikt om giftlokket i Bergen

Ny rapport om luftforurensning i Bergen viser at det ikke er supplyskipene i havna som har stor skyld i giftlokket som legger seg over Bergen sentrum. Det er bilkjøring og vedfyring som står for største del av utslippene.

Tobias_Wolf_forfattere_Giftlokk
Forfatterne av rapporten, fra venstre; Lasse H. Pettersson, Tobias Wolf og Igor Esau.
Foto/ill.:
Oda Eiken

Hovedinnhold

Om vinteren er det ofte enkelt og både se og føle forurensningen som legger seg som et teppe over Bergensdalen og Bergen sentrum. Dette giftlokket overskrider de nasjonale genseverdiene for luftforurensning  og slike overskridelser har vært hovedfokus for analysene i rapporten.  

Ved hjelp av en atmosfæremodell kalt PALM-modellen (PArallelized Large-Eddy Simulation Model for Atmospheric and Oceanic Flows) har forskerne bak rapporten, Lasse H. Pettersson ved Nansensenteret, Tobias Wolf og Igor Esau ved Nansensenteret og Bjerknessenteret, simulert hvordan luften beveger seg i Bergen under ulike forhold.

Se hele rapporten på Nansensenterets hjemmeside.

Tatt av vinden
Modellsimuleringene viser at utslippene fra supplyskipene i Bergen havn blir tatt av vinden og blåst ut mot havet i de tilfellene det er høyest luftforurensing i Bergen, som er vinterdager med inversjon. I rapporten understrekes det også at ”områdene i umiddelbar nærhet av skip i Bergen havn kan imidlertid bli berørt av økt luftforurensning under slike forhold.”

Oppdragsgiver for rapporten er Bergen og Omland havnevesen (BOH), og formålet oppdraget har vært å bidra til en klarere forståelse av i hvilken grad utslipp til luft fra skip ved kai i Bergen havn bidrar til å forverre luftkvaliteten i Bergen sentrum.

Analysene og datasettet viser at det alltid er en sørøstlig vind som går gjennom Bergensdalen. Det betyr at utslipp nede i havnen ikke vil gå opp i dalen men i stedet ut mot havet. Det samme prinsippet gjelder for andre utslipp som bilkjøring og vedfyring.

Verstingene
Modellen forskerne brukte viser at  det er vedfyring som fører til mest svevestøv, da i hovedsak det mest finkornede svevestøvet. Mens biltrafikken står for størsteparten av den giftige gassen NO2.

Forskerne påpeker i rapporten at denne analysen ikke utelukker at utslipp fra skip i havna bidrar til luftforurensning i sentrum, men de er trolig ikke en vesentlig kilde.

Robust verktøy
I analysene så forskerne at modellsimuleringene gjenskapte virkeligheten veldig godt. Og under dagens pressekonferanse ved Nansensenteret fortalte Lasse H. Pettersson at når observasjonene og modellsimuleringene samstemmer så godt viser det at modellen er et robust verktøy som vil gjøre det lettere å teste ut flere ulike scenarioer for Bergen.

Disse simuleringene vil kunne bidra til å gi bedre grunnlag for videre utvikling av byens infrastruktur og samtidig finne best mulige scenarioer for reguleringer av biltrafikk. Dette verktøyet kan også blir brukt for å gjøre liknende analyser i andre byer.

Denne saken er også publisert på Bjerknessenteret for klimaforskning sine nettsider.