Hjem
Energilaboratoriet
Nyhet

Intervju med Stian Backe - Student på energimasteren

Stian Backe
Foto/ill.:
EnergyLab

Hovedinnhold

Stian Backe er nå i sitt andre år av masterstudiet i fornybar energi ved UiB. Med en solid bakgrunn og en sterk interesse for matematikk og energi, har han valgt å skrive masteroppgave om logistikk og optimalisering av installasjonsprosessen for offshore vindparker.

Stian anser seg selv som en praktisk person, og ønsker å bidra i verden, samfunnet og miljøet på en teknisk måte. Det grønne skiftet må gjennomføres, og Stian håper at han kan bruke sin kunnskap til å hjelpe å forbedre energisystemet.

Hvorfor valgte du å studere master i energi og ved UiB / HiB?

Jeg synes energi er et veldig interessant tema, og jeg ønsker å bidra til å endre energisystemet vårt. Det er en veldig spesifikk oppgave som må gjøres, og dette er hva jeg vil gjøre i min karriere og i mitt liv. Det handler også mye om verdien av miljøet, og jeg føler at måten jeg kan bidra mest er ved å gjøre tekniske ting.

Jeg liker studiet ved UiB. Det er fint, interessant og mer enn jeg forventet at det skulle være. Med en gang du starter å lære forstår du hvor nyttig kunnskapen kan være på mange ulike felt. Jeg er veldig fornøyd med valget.

Hva er din beste opplevelse med dette studiet?

De øyeblikkene der jeg plutselig forstår komplekse matematiske problemer som jeg har satt fast med lenge. Det er nesten som et glimt. Fra å ikke forstå noe til å forstå alt. Jeg nyter virkelig disse øyeblikkene.

Fortell oss om masteroppgaven din?

Masteroppgaven min handler om optimalisering av installasjonsprosessen av offshore vindparker. Jeg jobber med å utvikle en modell for å optimalisere prosessen med å installere de ulike komponentene. Det er ikke spesifikt knyttet til vindenergi, men hvordan best å organisere installasjonsfartøy. Bestemme hvilke skip skal transportere hva fra hvilken havn slik at kostnadene blir så lave som mulig. Ettersom offshore vind er en meget kostbar måte å produsere energi på, er det viktig å minimere kostnadene der det går an.

Forskningen blir gjort i samarbeid med Marintech og er knyttet til et EU-prosjekt - LEANWIND. En modell med lignende funksjon har blitt utviklet i dette prosjektet, og arbeidet mitt er fokusert på å gjøre det mer detaljert og se om det gjør en forskjell å ta flere små faktorer i betraktning. Jeg bruker et program som heter AMPL, og jeg skriver alt i LaTeX.

Optimaliseringsmodeller er veldig generelle verktøy, som kan bruker i mange ulike bransjer og formål. Jeg er veldig glad for at jeg har dette som forskningsemne, da jeg alltid har vært glad i matematikk og optimalisering handler veldig mye om matematikk.

Hvordan tror du utdanningen kan brukes i praksis/arbeidslivet?

Jeg tror denne utdanningen og det å få kunnskap om å lage disse modellene, som har store bruksområder, vil være svært nyttig for min videre karriere. Og jeg håper at jeg vil få mulighet til å jobbe videre med dette temaet.

Hvordan tror du din forskning kan påvirke verden?

Modellen kan gjøre installasjonen billigere, og jeg håper det skal være i stand til å løse problemer relatert til størrelse. I tillegg er ikke dette bare nyttig for folk som arrangerer installasjonsfartøy, men også for de som bygger dem.

Hva er det kuleste funnet du har gjort i forskningen din?

Jeg tror det kuleste i min forskning er at du kun trenger å legge inn noen parametere i modellen, og så få den optimale løsningen ut. Dessuten synes jeg at det å skrive modellene med matematikk for så å finne en optimal løsning er noe av det kuleste.

Hvordan ser du på fremtiden innen energi? Hva er din visjon/dine håp?

Jeg ser for meg at fremtidens energisystem vil være svært forskjellig om ikke så mange år. Spørsmålet er om man kan finne balansen raskt og overføre energiforbruket fra dagens ressurser til nye ressurser. Jeg tror at det grønne skiftet må skje samtidig som overgangen til ren energiproduksjon hvis vi ønsker å skifte til renere energi i fremtiden.