Hjem
Energilaboratoriet
Nyhet

Prøveforelesning – Valerie-Marie Kumer

Offshore Vindkraft – Potensiale, Utfordringer og Begrensninger

Valerie
Valerie-Marie Kumer during her trial lecture
Foto/ill.:
Energy Lab

Hovedinnhold

Den 29. August holdt Valerie-Marie Kumer, PhD-student ved Geofysisk Institutt, prøveforelesning for PhD graden. Forelesningen hadde tittelen "Offshore Wind Energy - Potential, Challenges and Limitations"

Valerie begynte foredraget med å forklare det grunnleggende rundt vindturbiner, hvordan de forskjellige komponentene i nacellen fungerer og hvordan en vindturbin kan generere energi. Etter å ha forklart de teknologiske aspektene ved vindturbinen, rettet hun fokuset på offshore-vindkraft og de ulike fundament-designene og hvordan forskjellige design blir benyttet ved ulike havdybder.

I følge Valerie er hovedgrunnene for å gå offshore at vindhastigheten er høyere og mer stabil enn på land. I tillegg er det begrensninger for støy på land, og offshore kan man installere vindturbiner ute av syne.

På grunn av gode geografiske faktorer, er britene verdensledende på offshore vindkraft, fulgt av Tyskland og Danmark. Det globale markedet viser at offshore vind nådde 12 GW installert kapasitet ved utgangen av 2015, og er spådd til å nå hele 45 GW i 2020. Samtidig er miljømessige utfordringer store ved offshore vindkraft og berører blant annet fiskeindustri, hval- og delfinsamfunn, fugleruter, havbunnen, fiskeøkologi, statelige retningslinjer osv.

Til slutt snakket Valerie om Hywind Skottland prosjektet, som er den første flytende vindparken i verden. En flytende vindpark står imidlertid overfor mange utfordringer, for eksempel behovet for bedre styringssystemer for å holde turbinene stabile i bølgebevegelser, avstand mellom turbinene, behovet for lengre kabler og så videre. I tillegg er vindturbinene satt sammen i Norge, men blir installert utenfor Aberdeen i Skottland. Dette fører til store utfordringer i forbindelse med transport av turbiner.