Hjem
Energilaboratoriet
Nyhet

Nye studenter på energimasteren

mastere
14 av de 32 nye masterstudentene.
Foto/ill.:
Energy Lab

Hovedinnhold

Et nytt semester er i gang med en ny gruppe masterstudenter i energi. Det høye søkertallet i år har ført til at nivået på studentene er svært høyt. Totalt er det 32 nye studenter fordelt på forskjellige spesialiseringer, med 12 studenter innenfor fornybar energi og 20 studenter innenfor energiteknologi. Mange interessante spesialiseringer er representert, inkludert geotermisk energi/lagring, vindkraft, termisk maskiner, solceller og mange flere. En fordeling av spesialiseringene er vist i figuren til høyre

Antallet søkere til energimasteren ved UiB/HiB har økt gradvis siden studiet ble startet opp i 2012. I 2012 var det 51 søkere, 55 i 2013, 73 i 2014 og 148 søkere i 2015. I 2016 økte søkertallet enda mer, med totalt 439 søknader.

Alice Casagrande Cesconetto fra Brasil er en av de nye studentene på energimasteren. Vi tok en prat med henne for å bli litt bedre kjent og for å høre om hennes forventninger til masterstudiet.

Fortell litt om deg selv.

Jeg er Alice Casagrande Cesconetto, 28 år gammel, Brasiliansk, maskiningeniør fra Federal University of Santa Catarina, Brasil. Etter å ha presentert bacheloroppgaven min og bestått eksamen, flyttet jeg til Bergen, der jeg har jobbet (hovedsakelig offshore) siden desember 2012 som Wireline feltingeniør.

Hvorfor valgte du å studere energimasteren ved UiB / HiB?

Jeg valgte energimasteren ved UiB/HiB fordi jeg allerede bor i Bergen, og har ikke tenkt å flytte med det første. Dessuten har jeg jobbet i oljeindustrien i mer enn 3,5 år, så jeg ønsker å utvide horisonten og mulighetene mine ved å mestre mine ferdigheter i fornybar energi også.

Hva er dine forventninger til denne masterprogrammet og i fremtiden?

Jeg forventer å være i stand til å bli satt inn i bransjen etter fullført master med kunnskapen jeg har tilegnet meg i løpet av programmet. Jeg forventer også selvutvikling og at jeg kontinuerlig søker etter mer kunnskap gjennom hele livet mitt.