Hjem
Energilaboratoriet
Nyhet

Hva skjer innen energi i Bergen?

Hovedinnhold

Klimaprofil Hordaland: Mer ekstremnedbør og nye nedbørsrekorder

Fra Energi & Klima (Klikk her for originalartikkel)

Forbered deg til mer nedbør - og kraftigere nedbør - i det kommende århundret i Hordaland.

Funnene som har blitt gjort i klimaprofil Hordaland viser at nedbørsmengden i Hordaland vil øke med 15 prosent mot 2100 sammenlignet med dagens klima. Det vil ikke bare regne mer, men regnet vil også bli kraftigere. En liten trøst er kanskje at det kraftige nedbøret er ikke forventet å øke så mye som på landsbasis, der en dobling er sannsynlig.

Klimaprofil Hordaland er gjennomført via Norsk Klimaservicesenter (KSS), et samarbeid mellom NVE, meteorologisk institutt, Uni Research og Bjerknessenteret. Klimaprofiler blir laget for alle fylker i Norge, for å gi et beslutningsgrunnlag for klimatilpasning.

Førerløse elektriske busser kommer til Bergen

Fra SYSLA: (Klikk her for originalartikkel)

I høst vil innbyggere i Bergen bli kjent med førerløse elektriske busser

Bergens Næringsråd samarbeider med Bergen kommune, Tide, Skyss og Sparebanken Vest for å få førerløse elektriske busser til Bergen. Bussen skal komme til Norge i oktober og til Bergen i november. Hvor den skal kjøre er ikke fastslått.

- Dette er en liten transportrevolusjon. Bussen kan gå i ti timer når den er ladet. Dagens modell kan gå i faste ruter, hvor ruten er forhåndslagret , slik at den stopper på faste punkt for å ta opp folk, forteller næringspolitikk sjef Atle Kvamme i Bergen Næringsråd. Han ser for seg at områder som Sandsli og Kokstad hvor det er akkurat litt for langt å gå til Bybanen kan være egnet for elektriske busser.

Can fish waste be fuel for buses?

Fra SYSLA: (Klikk her for originalartikkel)

Både i Bergen og Stavanger skal nye biogassanlegg snart åpnes. Fiskeavfall kan på sikt bli en av råvarene.

I løpet av høsten skal Bergen Kommune åpne nye biogassanlegg i Rådal i Bergen, mens det interkommunale renovasjonsselskapet IVAR Rogaland åpner sitt nye anlegg Grødaland i Hå. Begge to skal produsere biogass som kan brukes i busser, og hovedingrediensen er kloakkslam og matavfall. Men et nytt forskningsprosjekt skal avgjøre om fiskeavfall og fiskeslam også kan brukes i produksjon av biogass. Før sommeren fikk vann- og avløpsetaten i Bergen kommune inntil tre millioner kroner fra Regionalt forskingsfond Vestlandet til å forske nærmere på bruk av fiskeavfall i biogassanlegget. Det skal de gjøre sammen med blant andre IVAR i Rogaland.

Andre interessante nyheter

Norsk oljepolitikk i lys av klima – Energi & Klima - Lars Henrik Paarup Michelsen

I Tyskland er vanlige folk med på en klimarevolusjon - Aftenposten

Afrika må bli fornybart - Aftenposten