Hjem
Energilaboratoriet
News

NORCOWE 2016 - Konferanse

NORCOWE board
Styret i NORCOWE – Bak fra venstre: Nils Gunnar Kvamstø (UiB), John Dalsgaard Sørensen (AAU), Gudmund Olsen (Statoil), Klaus Johannsen (Uni Research), Stian Anfinsen (CMR), Jostein Mælan (StormGeo) Foran fra venstre: Bjørn H Hjertager (UiS), Anne Marie M Seterlund (Statkraft), Birgitte Rugaard Furevik (MET Norway), Alf Holmelid (UiA) (chair), Kristin Guldbrandsen Frøysa (CMR) (Centre Director of NORCOWE)
Foto/ill.:
Marit Hommedal/NORCOWE

Hovedinnhold

Etter åtte innholdsrike år holdt FME-senteret «Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)» sin konkluderende konferanse i Bergen mellom 14. og 16. september. Mer enn hundre deltagere deltok på konferansen, der resultater og høydepunkter fra forskningsaktivitetene i NORCOWE ble presentert.

Ettersom NORCOWE fullføres i mars 2017 ble det holdt en storstilt oppsummerende konferanse ved Grand Hotell Terminus i Bergen. I løpet av den to dager lange konferansen ble sentrale resultater fra fokusområdene til NORCOWE presentert. Blant annet innen numerisk værvarsling, atmosfære/hav målekampanjer, operasjon og vedlikehold, oppsett av vindparker og så videre. Det var et sterkt fokus på PhD-prosjekter, innovasjoner og «spin-offs» fra senteret. Fremtidige utfordringer innen havvind ble også diskutert.

I løpet av konferansens første dag ble det fokusert på høydepunkter fra NORCOWE sin forskning og det ble sett på påvirkningen senteret har hatt. På den andre dagen ble det dykket dypere ned i de teknologiske detaljene, med to parallelle sesjoner om måling og numerisk værvarsling i tillegg til optimalisering av vindparker, vedlikehold, kontroll og optimalisering.

Under begge dagene ble det holdt plakatutstillinger, tilrettelagt for nettverksbygging og der man kunne dra nytte av all ekspertisen som var samlet på konferansen.

Under den siste dagen av konferansen, den 16. september, ble det holdt en ekskursjon til Midtfjellet vindpark på Fitjar. I tillegg til deltagere på konferansen var også studenter fra masterprogrammet i Energi ved UiB med på ekskursjonen.

 

Hele programmet og mesteparten av presentasjonene finner på du på NORCOWE sine hjemmesider her.

 

Arnfinn Christensen har skrevet en artikkel på Forskning.no om havvind i Norge, der han har snakket med flere av deltagerne på NORCOWE-konferansen. Han diskuterer Norge sitt potensial for å utvikle havvind, men spør hvorfor vi bygger verdens første testpark for flytende havvind utenfor Skottland?

 

Sysla Grønn har også gjennomført et intervju med Jostein Mælan fra StormGeo, et firma som har vært industripartner i NORCOWE og som leverer meteorologiske data til omtrent førti havvindparker i Nordsjøen