Hjem
Energilaboratoriet
News

Undersøker miljøkonsekvenser fra havvind

Neste
Ingvild
Ingvild Øijorden
Foto/ill.:
Energy Lab
1/2
Figur
Årlig vertikalt integrert fordeling av primærproduksjon [gCm-2år-1] av Flagellater i Nordsjøen for a) referansekjøringen, b) kjøringen påvirket av havvindparker som finnes i Nordsjøen i 2015 og c) forskjellen mellom de to kjøringene (referansekjøring - påvirkning av havvindparker).
Foto/ill.:
Ingvild Øijorden
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Ingvild Øijorden avsluttet nylig sin mastergrad i fornybar energi med spesialisering i miljøkonsekvenser av fornybar energi. Med en bakgrunn i oseanografi skrev hun om effekter av offshore vindparker på primærproduksjon i Nordsjøen.

 

Hvorfor valgte du å studere master i energi på UiB/HiB og hvorfor valgte du din spesialisering?

I løpet av det siste året på min bachelorgrad i meteorologi og oseanografi bestemte jeg meg for å fortsette på master i fornybar energi. Min interesse for klima og miljø har alltid vært min motivasjon i valg av studie og med en master i fornybar energi ved UiB følte jeg at jeg hadde flere muligheter til å jobbe innenfor et bærekraftig næringsliv.

Jeg valgte å studere miljøkonsekvenser av fornybar energi slik at jeg kunne kombinere min interesse for fornybar energi, oseanografi, meteorologi og miljøkonsekvenser av menneskelig aktivitet. 

Hva syns du om mastergraden i energi på UiB/HiB?

Det beste med mastergraden synes jeg er at det er så mange spesialiseringer å velge mellom. Hvis du har en interesse eller bakgrunn fra et tema innen energi er det stor sannsynlighet for at du kan studere det her og gjøre spennende forskning på.

Hva er din beste opplevelse fra studiet?

Det må være å finne spennende ved å jobbe med masteroppgaven min. Jeg husker også feltturen til Midtfjellet vindpark på Fitjar som spennende.

Fortell om din masteroppgave. 

Min masteroppgave var om den mindre studerte effekten av offshore vindparker på primærproduksjon i Nordsjøen. Primær produksjon er produksjonen av ny biomasse av primære produsenter som er nederst i matkjeden. Jeg brukte numerisk modellering for å undersøke effekten av et redusert vindstressfelt fra realistiske offshore vindparker i Nordsjøen på fysiske parametere og primær-produksjon. Ved å inkludere effekten fra vindparker fant jeg at den totale primær-produksjonen i Nordsjøen var lignende på referansekjøringen, mens endringen i geografisk fordeling av primærproduksjon var stor. På grunn av dette var primærproduksjonen i noen områder svært påvirket av endring i vindstress indusert av havvindparker. Denne endringen i geografisk distribuering kan påvirke høyere trofiske nivå og føre til konflikter mellom forskjellige regioner i Nordsjøen.

Fortell om det teoretiske rammeverket du brukte i din masteroppgave.

Jeg brukte den numeriske modellen ECOSMO, en koblet biofysisk modell. Jeg videreutviklet en metode for å inkludere effekten av havvindparker i Nordsjøen ved å redusere vindstresset i vake-området av en vindfarm. Jeg brukte Fortran og Matlab for utvikling og analyse. 

Hvordan tror du din forskning kan påvirke verden?

Det er få studier om miljøkonsekvenser av havvind-parker på populasjonsnivå og på lavere trofiske nivå, så det er behov for mer forskning.

Forhåpentligvis kan min masteroppgave inspirere andre til å studere emnet i mer detaljert ved å bruke en mer detaljert representasjon av effekten av havvindparker på havet. Hvis endringen i geografisk fordeling av primærproduksjon viser seg igjen å være så stor som funnet i min forskning, kan konsekvensene for flere områder i Nordsjøen være store og politiske og økonomiske konflikter kan oppstå. 

Hva en det mest interessante funnet i din forskning?

Det må være den store endingen funnet i fordeling av primærproduksjon i Nordsjøen forårsaket av redusert vindstress nedstrøms av vindparker. 

Hvordan tror du denne utdanningen kan brukes i din framtidige karriere?

Kombinert med min bachelorgrad i meteorologi og oseanografi tror jeg mastergraden i fornybar energi har gitt meg et bredt spekter av kunnskap om energi og forståelsen av interaksjonen mellom atmosfære og hav. Jeg har også fått erfaring med å jobbe med numeriske verktøy og å håndtere store datasett, som jeg tror kan være nyttig i mange jobber.

Hvordan ser du for deg fremtiden innen energi? Hva en din visjon eller håp?

Fremtiden innen energi er et nullutslippssamfunn. Å nå dette så fort som mulig er nødvendig for å holde økningen av jordens globale temperatur under 1.5-2 grader. For noen deler av verden er framtiden en blanding av vannkraft, sol- og vindenergi, hydrogen som energibærer og biobrensel. For Solenergi vil være viktig i mange land og utviklingsland må ta snarveien direkte til fornybar energi, som vil være billigere og mer bærekraftig, med pengestøtte fra utviklede land som har tjent mye på bruk av fossilt brensel. I Norge vil det forhåpentligvis bli en rask økning av jobber innen den fornybare sektoren og det vil bli lettere å ta bærekraftige valg i hverdagen for alle.