Hjem
Energilaboratoriet

Kraftmangel i kraftfylket Vestland

Hvordan løser vi situasjonen med at Vestland har kraftmangel i viktige deler av fylket samtidig som fylket er suverent største kraftprodusent? Vestland fylkeskommune og Sølve Sondbø, seksjonslederfor Grønn energi, klima og energi er opptatt av vi må få strøm fram til ny grønn omstilling i industrien i Vestland fylke og mener dagens kraftsituasjon er uholdbar.   Fylkeskommunen har forslag til tiltak og hvordan løsninger i nettsituasjonen kan framskyndes.

Header
Foto/ill.:
Colourbox.com /#1680

Hovedinnhold

Hvordan løser vi situasjonen med at Vestland har kraftmangel i viktige deler av fylket samtidig som fylket er suverent største kraftprodusent?

This webinar will be in Norwegian

 

Abstrakt

Vestland fylkeskommune og Sølve Sondbø, seksjonslederfor Grønn energi, klima og energi er opptatt av vi må få strøm fram til ny grønn omstilling i industrien i Vestland fylke og mener dagens kraftsituasjon er uholdbar.   Fylkeskommunen har forslag til tiltak og hvordan løsninger i nettsituasjonen kan framskyndes.

Kraftsituasjonen i Bergensområdet er så anstrengt at det er helt nødvendig med spesiell innsats for å få nettiltakene i Bergensområdet raskere på plass. Skal Vestland og Norge komme seirende ut av det grønne skiftet på en måte som gagner både klima, økonomi og levekå,r er det avgjørende at ekstraordinære tiltak gjennomføres. Vi er i det grønne skiftet nå, næringslivet ser etter aktuelle lokasjoner. Har vi ikke strøm til det grønne skiftet nå, er vi heller ikke med etter 2025, da har industrien etablert seg andre steder enn Vestland. Fylkeskommunen meiner denne utfordringen må møtes ved å prioritere og styrke nettoppgraderingstiltak og ved å legge til rette for raskere saksbehandling av nytt kraftsamband til Kollsnes. Statnett og NVE må forsere, forsterke og forplikte arbeidet med nettoppgraderingsprosjekt i regionen.

 

Webinarinnleder:

Sølve Sondbø, seksjonslederr for Grønn vekst, klima og energi, Vestland fylkeskommune

 

Retningslinjer for våre webinar:

  • Link til å delta her
  • 'dørene åpner' kl 12:00. Fra 12:00-12:15 vil du kunne introdusere deg selv og bli introdusert til de andre deltagerne
  • Vennligst hold deg selv 'muted' etter kl 12:15 og når du ikke snakker for å ikke forstyrre de andre deltagerne.
  • Hvis du har en kommentar eller et spørsmål, skriv dette i chatten så vil moderatoren gi deg ordet når det er din tur. Husk å trykke 'unmute'!