Hjem
Energilaboratoriet
BEL Lunch

SE: Subsea Substations – Leveraging Existing Technology to Reduce Costs of Offshore Wind

Undersjøiske transformatorstasjoner – styrking av eksisterende teknologi for å redusere kostnadene for havvind. Se opptak av foredraget her!

BEL Lunch Subsea Substations – Leveraging Existing Technology to Reduce Costs of Offshore Wind 2023

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Abstract 

[Vår oversettelse]

I dag er den tradisjonelle måten å samle og overføre kraften fra vindparken ved å bruke offshore transformatorstasjoner som hovedsakelig er en konvensjonell olje- og gassplattform uten hydrokarboner. Offshore-transformatorstasjonen er en tung og kostbar enhet, og for dypere vann må den også være flytende med tilleggsutfordringene knyttet til strømkabler og forankringsdynamikk. Transformatorstasjonen inneholder også en betydelig mengde hjelpeutstyr, som vifter og pumper, for å ta hensyn til de store miljøvariasjonene som oppstår offshore, det vil si store HVAC-systemer for å kontrollere og opprettholde stabile temperaturer. Dette utstyret krever også vedlikehold, og derfor elimineres behovet for å transportere og være vert for servicepersonell både for jevnlige intervaller, men også for uventede hendelser, med tilhørende risikoer og HMS-bekymringer. Ved å plassere undervannsstasjonen der miljøforholdene er stabile og kalde, kan systemet forenkles betydelig og både redusere CO2-utslipp og forbedre effektiviteten. Subseaindustrien har mer enn 25 års erfaring med kraftdistribusjon, og ved å utnytte denne erfaringen og kompetansen kan subsea transformatorstasjoner være et viktig bidrag til å gjøre havvind til en tryggere og mer økonomisk levedyktig løsning.

 

Om foredragsholderen

[Vår oversettelse]

Arill Småland Hagland har en MSc i offshoreteknologi fra universitetet i Strathclyde & Glasgow og er for tiden engasjert i Emerging Energies & Low Carbon Solutions-gruppen i OneSubsea Processing. Arill har over 20 års erfaring i bransjen og har hatt flere roller i OneSubsea-organisasjonene, alt fra maskin- og systemutvikling til prosjektgjennomføring, tidlig engasjement og anbudshåndtering. Et av hans siste oppdrag var å drive og lede Front End Engineering and Technology Qualification-aktivitetene i Ormen Lange fase 3-prosjektet. I sin nåværende stilling jobber han med å utnytte de eksisterende teknologiene, fasilitetene og ingeniørkompetansen i Onesubsea for å videreutvikle vår teknologiportefølje for energiomstillingen og bidra til å nå vårt netto nullmål.