Hjem
Energilaboratoriet
Seminar

Lovregler for hydrogen – hvordan, når, hvor?

Dette er det tredje seminaret i miniserien om hydrogen vi presenterer i februar 2024. Bli med og lær mer om juridiske aspekter ved hydrogen!

Image showing the letter "H" above the word "Hydrogen" written with green chalk on a whiteboard.  In both top corners you see the number 1 and in the bottom left corner the number 1,00794.  In the bottom left corner is a white paragraph sign.
Foto/ill.:
Colourbox/UiB

Hovedinnhold

Hydrogen ligger i starblokkene som fremtidens energibærer. Fremtiden vil møte oss med et utfordrende orienteringsløp der man må finne alle «kontrollpunktene», altså kunnskap av mange slag, som er nødvendig for å muliggjøre et velfungerende hydrogenmarked. Noen av disse kontrollpunktene tilhører rettsvitenskapen. Denne presentasjonen vil ta for seg hvilke kontrollpunkter vi må se etter, og hvordan de bør kombineres.

Om foredragsholderen

Torhild Nordtveit har en variert bakgrunn fra både offentlig forvaltning og privat rådgivning. Hun har en doktorgrad i privatrett og er nå postdoktor ved HyValue-prosjektet, som kombinerer privat- og offentligrett med utviklingen av hydrogenmarkedet.