Hjem
Energilaboratoriet
BEL Lunsj

SE: Reliable metering for custody transfer of hydrogen

BEL Lunsj Reliable metering for custody transfer of hydrogen 20240213 121533 Meeting Recording

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Kjetil Folgerø er sjefsforsker i målevitenskap ved NORCE. Hans hovedfokus innen strømningsmåling, sensorutvikling, usikkerhetsanalyse og modellering/simulering. Han har en doktorgrad i fysikk fra Universitetet i Bergen.

Abstrakt

Å sikre rettferdig rettighetsoverføring og handel er avgjørende for utviklingen av en hydrogenenergisektor. Dette nødvendiggjør nøyaktig måling av mengder og kvalitet på hydrogen langs hydrogenforsyningskjeden. Foreløpig oppfyller de etablerte teknologiene som brukes i naturgassindustrien ikke målekravene. Det er derfor behov for å oppdatere målemetoder, kalibreringsfasiliteter og standarder. NORCE er aktivt involvert i flere forskningsprosjekter sammen med industri og forskningspartnere, med fokus på pålitelige hydrogenmålinger. Denne presentasjonen vil diskutere noen av utfordringene knyttet til hydrogenmålinger og tilnærmingene som tas i disse prosjektene.