Hjem
Energilaboratoriet
Hydrogen and hydrogenbærere

Februar 2024: Mini-seminarserie om hydrogen og hydrogenbærere

I løpet av februar 2024 tilbyr vi en miniserie med tre webinarer som omhandler hydrogen og ammoniakk. Bli med oss ​​for å få verdifulle oppdateringer om ulike aspekter av dagens utvikling innen hydrogenteknologi, økonomi og lovverk!

Image of the chemical symbol H representing hydrogen written with white chalk on a green blackboardk on
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Webinarene skal ta for seg utvikling av nøyaktige målemetoder for hydrogen, juridiske utfordringer for hydrogenverdikjeden og utvikling av mer effektive produksjonsmetoder for grønn ammoniakk.

13. Februar

Å sikre rettferdig overføring og handel er avgjørende for utviklingen av en hydrogenenergisektor. De etablerte teknologiene som brukes i naturgassindustrien oppfyller ikke målekravene. Det er derfor behov for å oppdatere målemetoder, kalibreringsfasiliteter og standarder. Sjefsforsker Kjetil Folgerø ved NORCE presenterer.

20. Februar

Utvikling av et tilstrekkelig og effektivt juridisk og økonomisk rammeverk er avgjørende for å utvikle en bærekraftig hydrogenverdikjede. Utvikling av rammeverket må skje i nær sammenheng med den teknologiske utviklingen for å sikre at rammeverket ivaretar dagens og fremtidige utfordringer. Post.doc. Torhild Nordtveit fra Juridisk fakultet ved UiB presenterer.

27. Februar

Ammoniakk brukes som råstoff til gjødsel og det er en veletablert infrastruktur for ammoniakkproduksjon og transport. Den har også et potensial som drivstoff, f.eks. innen dyphavsfart.

Haber-Bosch-prosessen er den primære metoden for å produsere ammoniakk fra nitrogen og hydrogen. Ammoniakkproduksjon per i dag krever mye energi og har et høyt CO2 fotavtrykk. Det pågår forskning for å erstatte dagens industrielle produksjonsprosess med en ett-trinns grønn produksjonsmetode. Stipendiat Jonas Himmelstrup fra UiB presenterer status for denne nye metoden.