Hjem
Energilaboratoriet
VIDEO ARKIV

SE: Utsira levende testsenter

BEL Lunch webinar 12 03 2024 Utsira living lab 20240312 121447 Meeting Recording

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

John Arild Arnø er prosjektleder og bærekraftsansvarlig i nettselskapet Fagne. I tillegg til bærekrafts arbeid jobber han hovedsakelig med FoU prosjekter, internt og i samarbeid med eksterne aktører som for eksempel andre bransjeaktører samt kunder innenfor konsesjonsområdet. Han har tidligere arbeidet i Olje & Gass sektoren i forskjellige roller bla med prosjektering, prosjekt- og personalledelse.

 

Abstrakt

Manglende effektkapasitet og dårlig spenningskvalitet til /på Utsira ble starten på flere prosjekter der Fagne så på alternativer for å styrke både kapasitet og spenningskvalitet uten å måtte skifte den 17km lange sjøkabelen. Noe som ville vært en svært kostbar og krevende jobb å gjennomføre. Planer for å skifte ut forsyningsnett, fibernett og teste ut alternative løsninger for energiforsyninger ble lagt. Utsira Living Lab ble etterhvert etablert og prosjektene ble lagt inn under dette konseptet. Konseptet fikk etterhvert også forsterket kraft og retning i og med at vi fikk et økt fokus på energibransjen og deres forventede bidrag til "det grønne skiftet". Krav om å forbedre kraftberedskapen til øyen resulterte i kjøp og montering av et brukt batteri/kraftelektronikk anlegg tidligere brukt som lading til ferjer. Denne ble sammenstilt med eksisterende strømnett og to eldre vindturbiner som allerede stod på Utsira. Utsira kan i dag driftes i øydrift når strømmen fra land faller bort. Utsira Living Lab er i dag et samarbeidsprosjekt på tvers av Haugaland Kraft konsernet der Utsira kommune er en sentral aktør.