Hjem
Energilaboratoriet

Om laboratoriet

Geofysisk Institutt ved Universitet i Bergen har opprettet et forum for utveksling av informasjon om forskingsresultater og aktiviteter relatert til fornybar energi og energiomstilling kalt Energilaboratoriet.

Geofysisk Institutt har fornybar energi som et prioritert tverrgående tema i sin nåværende strategi. Det er likevel ingen forskningsgruppe på dette temaet. I stedet hører fakultetsmedlemmer og studenter til ulike disiplinære forskningsgrupper i meteorologi, oseanografi osv. selv om deres hovedaktivitet kan være rettet mot energi. Energilaboratoriet er ikke en ny forskningsgruppe. Medlemmer i Energilaboratoriet, både fra GFI og andre steder, beholder sine medlemskap i deres respektive forskningsgrupper og blir med i Energilaboratiet som et tilleggsforum.