Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Deliberative decision-making on the Norwegian County Social Welfare Board

Marit Skivenes og Milfrid Tonheim har publisert en artikkel om deliberativ beslutningstaking i fylkesnemnda, og erfaringene til fagkyndige og allminnelige medlemmer i fylkesnemnda.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Artikkelen undersøker hvorvidt alminnelige medlemmer anses som like verdifulle som fagkyndige medlemmer i fylkesnemnda. Hensikten med studien var å undersøke hvordan medlemmer av et beslutningsorgan opplever betingelsene for beslutningsfatting, for eksempel om de har fått tilstrekkelig informasjon og hvorvidt de føler seg som likeverdige medlemmer, gitt deres ulike bakgrunner, ekspertise og kompetanse. Det ble sendt ut en survey til alle fagkyndige- og alminnelige medlemmer som arbeider i fylkesnemnda (N=2888) og av disse gjennomførte 55,33 prosent surveyen (N=1598). Funnene viser at både fagkyndige- og alminnelige medlemmer mener de får tilstrekkelig informasjon, at deres argumenter blir respektert og at de er likeverdige partnere i beslutningsprosessen. Samtidig mottar verken fagkyndig eller alminnelig medlem informasjon i forkant av saksbehandlingen, og enkelte alminnelige medlemmer opplever at deres argumenter anses som mindre viktige enn argumentene presentert av de andre nemndsmedlemmene.