Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet|Forskningsprosjekt

Adopsjon som barneverntiltak - Nytt forskningsprosjekt ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

1. november starter prosjektet «Adopsjon som barneverntiltak» opp ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Professor Marit Skivenes har fått tilslag på et nytt forskningsprosjekt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etter å ha vunnet konkurranse om oppdraget som ble utlyst 25.05.2016. Prosjektet har en kostnadsramme på 2,5 millioner kroner. Professor Skivenes skal sammen med forskerne Hege B. Stein Helland og Øyvind Samnøy Tefre undersøke hvordan lovgivningen om adopsjon blir implementert og praktisert i førstelinjetjenesten og i domstolene. Prosjektet har som formål å danne et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til riktig bruk av adopsjon som barneverntiltak, og også belyse beste praksis og identifisere faktorer som kan hjelpe beslutningstakere å vurdere tiltak for langtidsplasserte barn. Prosjektet har oppstart 1. november 2016 og sluttdato 31. desember 2018.