Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet | Publikasjon

Politireformen i Norge

En ny artikkel av Tom Christensen, Per Lægreid, Lise H Rykkja tar for seg politireformen som i 2015 kulminerte med forslag om ny struktur i politiet.

politi
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Artikkelen undersøker reformen av politiet i Norge mellom 2012 og 2015 på grunnlag av sentrale offentlige rapporter og offisielle dokumenter som ledet opp til reformen. Disse inkluderer rapporten fra den offentlige undersøkelseskommisjonen til politiets reaksjoner på terrorangrepene i Oslo og Utøya i juli 2011, en rapport utstedt av en offentlig kommisjon i 2013 - etablert for å analysere utfordringer i politiet - og det resulterende regjeringsforslaget og parlamentarisk diskusjon som kulminerte i en beslutning om å opprette en ny politistruktur i 2015. Mens styringskapasitet og behovet for et sterkere krisepoliti var en viktig bekymring gjennom hele prosessen, ble viktigheten av styringsrettighetsgodkjenning og opprettholdelse av en politimakt i samfunnet viktigere mot slutten. Den organisatoriske tankegangen bak reformen er forklart i form av et strukturelt og et institusjonelt perspektiv. Analysen viser at både kulturelle og strukturelle endringer ble sett på som fremtredende virkemidler for å forbedre politistyrken, men de ble understreket annerledes på forskjellige punkter under prosessen. Analysen viser at politisk kontekst, agendasetting, fokusskifter og situasjonsfaktorer samt "path dependency" var viktige drivkrafter for reformen.

Les hele artikkelen her.