Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyheter

Temanummer av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Professor Per Lægreid og Professor Kari Tove Elvbakken har vært gjesteredaktører til det spennende spesialnummeret.

tidskrift
Foto/ill.:
NST

Hovedinnhold

Norsk statsvitenskapelig tidsskrifts temanummer: Politikk og forvaltning – politisering og integrasjon er kommet. Det er resultat av et seminar i mai 2016 da forvaltningshistorikeren, professor Tore Grønlie ved UiB og tidligere forskningsleder ved LOS-senteret, fylte 70 år. Temanummerets bidrag tar opp forholdet mellom forvaltning og politikk og hvor historie og statsvitenskap på ulike måter spiller sammen. Ønsket er å inspirere til mer historie i statsvitenskapelig forsking.