Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyheter

Forskjeller i barnevernsystemer mellom Norge, England, Finland og USA

I en ny artikkel sammenligner Professor Marit Skivenes og kollegaer krav til begjæringer om omsorgsovertakelser på tvers av de fire barnevernsystemene i Norge, England, Finland og USA.

Remi Walle - Hand, holding hand, companionship and friend, Nancy, France
Foto/ill.:
Remi Walle - www.unsplash.com

Hovedinnhold

Professor Marit Skivenes har, sammen med Jill Duerr Berrick (UC Berkeley, USA), Jonathan Dickens (University College Cork, UK) og Tarja Pösö (University of Tampere, Finland), publisert artikkelen «Care order templates as institutional scripts in child protection: A cross-system analysis» i tidsskriftet Children and Youth Services Review. Her sammenligner de krav til begjæring om omsorgsovertakelser på tvers av fire barnevernsystemer: Det norske, engelske, finske og amerikanske. Begjæringene kan sees på som en del av den institusjonelle utformingen som former praksis og statlige prinsipper innenfor barnevern. 

Forfatterne finner at de ulike malene for begjæring landene operer med varierer i lengde og innhold, samt formell autorisasjon og implementering. Disse malene er et strukturelt element i velferdssystemene, som avgrenser hvilken informasjonen domstolene gis tilgang til i barnevernssaker.

Abstrakt:
This article compares blank care order application templates used in four countries (England, Finland, Norway, and USA (California)), treating them as a vital part of the ‘institutional scripts’ that shape practice, and embody state principles of child protection. The templates are used when child protection agencies apply to court for a care order, usually to remove a child from the family home. The templates prescribe and shape the type of information and analysis that is required justify such an extreme level of state intervention in family life. They are a mechanism and a manifestation of the principles and the legislation of each child welfare system, and are able to cast light on issues that might otherwise remain unseen or unnoticed in cross-country comparisons. The analysis of the documents compares the language and form of the four blank templates, their inter-textuality, their readership, and authors. The analysis highlights the discretionary space allocated to social workers across countries and the state frameworks within which child protection efforts are embedded.