Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Domstolenes barnevennlighet kan bedres

Professor Marit Skivenes har publisert en artikkel i International Journal of Children’s Rights.

Bildet viser en dommerklubbe og en lovsamling med tittelen "Family court".
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Alvorlige barnevernssaker, som omsorgsovertakelser, innebærer store påkjenninger for barna. Forskning viser at mange domstoler i Europa ikke har fysiske omgivelser og informasjon tilpasset barn, og det er også klare mangler med tanke på å involvere barn på en tilstrekkelig god måte.

I artikkelen "International Perspectives on Child Responsive Courts" viser professor Skivenes og medforfatterne resultatene av en spørreundersøkelse blant beslutningstakere i domstolene i Norge, England, Finland og USA (California). De ble spurt om i hvilken grad de vurderer at domstolene som håndterer barnevernssaker er tilpasset barn.

Stort forbedringspotensiale

Spesifikt ble det spurt om domstolene ivaretok:

  • Barns rett til å uttrykke sine meninger
  • Barnetilpasset tidsramme
  • Barnevennlige omgivelser
  • Barnetilpasset språk
  • Barnevennlig måte å gjennomføre avhør på
  • Barns rettigheter som avgjørende prinsipp for beslutningstaking

Resultatene viser at det er et betydelig rom for forbedring av både struktur og praksis i saker som involverer barn.

- For at vi skal omtale en domstol som barnevennlig er minimumskravet at det er gjennomtenkt arkitektur, godt trent personale, terapeutisk støtte og god tid til å forberede barnet før, under og etter rettssakene, sier Marit Skivenes.

Betydelig variasjon

Resultatene viser at det er betydelige forskjeller i vurderingene mellom beslutningstakere i England, Finland, Norge og USA (California), men også store forskjeller innenfor samme system.

Forfatterne bemerker at slike variasjoner kan utfordre prinsippet om likebehandling og rettferdighet.

- Det er alvorlig om barnets muligheter for å delta er avhengig av hvilket domstol deres sak tilfeldigvis blir tildelt. Kompetanseheving og opplæring av beslutningstakere er derfor svært viktig, mener Skivenes.

Artikkelen er skrevet sammen med Jill D. Berrick og Tarja pösö, begge professor II ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, i tillegg til Jonathan Dickens ved University of East Anglia.

Les hele artikkelen (åpen tilgang) på nettsidene til Centre for Research on Discretion and Paternalism.