Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ny artikkel

Bedre beslutningstaking ved omsorgsovertakelse

Måten omsorgsovertakelsessaker er organisert på kan hindre god beslutningstaking, finner Marit Skivenes og Milfrid Tonheim i en ny studie.

Picture of judge mallet
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Å fjerne et barn fra sin biologiske familie er en av de mest inngripende vedtak en stat kan fatte. En beslutning om omsorgsovertakelse innebærer vanligvis at barnet blir fjernet fra foreldrene og plassert under omsorg av lokale barnevernmyndigheter. I de fleste land skjer dette gjennom rettslige prosesser.

I artikkelen “Improving decision-making in care order proceedings” publisert i Child & Family Social Work, undersøker Marit Skivenes og Milfrid Tonheim (Uni Research) hvordan beslutninger i saker om omsorgsovertakelse kan forbedres i England, Finland, Norge og USA (California).

Forfatterne har spurt beslutningstakere fra domstoler og nemder som håndterer slike saker i de fire landene om deres syn på hva som skal forbedres. Studien gir dermed verdifull innsikt fra dem som har førstehåndskjennskap til omsorgsovertakelsessaker.

Studien viser at måten sakene organiseres på, herunder tid og personale, identifiseres som et problemer innenfor alle de fire barnevernssystemene. I tillegg nevnes det lokale barnevernets forberedelse av sakene ofte som et problem blant de engelske, finske og amerikanske beslutningstakerne (men ikke blant de norske).

Forskerne konkluderer med at funnene kan indikerer et behov for modernisering av måten omsorgssaker organiseres på, samt potensial for bedre utnyttelse av tilgjengelig kompetanse fra barnefaglige eksperter.