Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Foredrag

Utfordret statsråden om barnevern

Se Marit Skivenes presentere forskning på seminar med barneminister Linda Helleland.

Marit Skivenes - Hva kjennetegner norsk barnevern?

Produsent:
regjeringen.no

Hovedinnhold

Norsk barnevern fungerer godt om man sammenligner med andre land, og Norge er høyt rangert på internasjonale indekser over barnevelferd. Likevel er det klart forbedringspotensial når det kommer til utdanning, involvering av barn og regulering av skjønnsutøvelsen.

Dette var hovedbudskapet til professor Marit Skivenes under et seminar arrangert av Barne- og likestillingsdepartementet i lys av kritikken mot norsk barnevern i norske og internasjonale medier.

Barneminister Linda Helleland deltok sammen med en rekke andre viktige beslutningstakere og interesseorganisasjoner fra barnevernsfeltet, i tillegg til et stort pressekorps.

Må sette krav

Skivenes presentere kunnskapsstatus for barnevernsforskningen, og la frem funn fra forskningen ved Centre for Research on Discretion and Paternalism.

Hun påpekte at det norske barnevernet fungerer godt om man sammenligner med andre land, og at Norge ligger godt an når det gjelder rettssikkerhet.

Likevel mener Skivenes at det er utfordringer, blant annet knyttet til mangel på åpenhet og begrunnelser for avgjørelser som tas.

- Selv om noen domsavgjørelser i barnevernssaker blir anonymisert og tilgjengeliggjort, er det altfor lite informasjon og saklige offentlige debatter om barnevernet.

Videre gav Skivenes noen råd til ministeren om hvilke grep man kunne gjøre. Hun trakk blant annet frem at barnevernsarbeidere bør ha utdanning på masternivå, at det er rom for sterkere reguleringer og mindre skjønn, og at man må sikre bedre involvering av barna i prosessen.

Balansere rettighetene

Også forsker Katre Luhamaa, senterets ekspert på internasjonale menneskerettigheter, var invitert til seminaret. Norge har ni barnevernssaker som skal eller nylig har blitt behandlet i Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD).

- Barns rettigheter er blitt viktigere i EMD, men de trumfer på ingen måte voksnes menneskerettigheter. Det er et behov for å balansere barns rettigheter mot rettighetene til biologiske foreldre, foster- eller adoptivforeldre, søsken og besteforeldre.

I behandlingen av barnevernssaker gir EMD nasjonale myndigheter et relativt stort spillerom.

Likeleve, som Luhamaa påpeker, det kreves av staten å begrunne godt nok hvilke risikoer man mener barnet utsettes for, vurdere alternativer til omsorgsovertakelse og ha gjenforening med familien som mål.

Et opptak av hele seminaret hvor det også er mulig å se lysbildene fre presentasjonene er tilgjengelig fra regjeringen.no