Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Bokprosjekt

Barns rettigheter i Norge

Professor Marit Skivenes er en av redaktørene av en ny bok som retter et kritisk blikk på situasjonen for barns rettigheter.

Part of book cover of Children's rights in Norway
Foto/ill.:
Universitetsforlaget

Hovedinnhold

På mindre enn tre tiår har FNs barnekonvensjon blitt en sentral målestokk over hele verden for å vurdere politikk og praksis for barn. Norge undertegnet konvensjonen i 1990 (som et av de første landene til å gjøre det), og ratifiserte den et år senere.

Norge rangeres svært høyt på flere globale indekser som søker å måle barns rettigheter, for eksempel Redd Barna-indeksen og Kids Rights Index. Imidlertid har implementeringen og overholdelsen av FNs barnekonvensjon tiltrukket seg kritikk på en rekke områder.

FNs barnekomité har vært spesielt kritisk på områder som asyl, barnevern, funksjonshemming og fattigdom. Bekymringer er også tatt opp av frivillige organisasjoner, barneombudet og forskere.

Ledende norske forskere

Basert på grundige kvantitativ og kvalitativ analyser søker boken boken «Child Rights in Norway» å presentere status for barns rettigheter i Norge, og gi et bilde av hvordan Norge oppfyller forpliktelsene i FNs barnekonvensjon.

Boken vurderer i hvilken grad dagens rammeverk bidrar til reell forandring for barn og unge, og i hvilken grad politikk og lover fremmer barnas menneskerettigheter innenfor både den offentlige og private sfæren.

Boken «Children's Rights in Norway» publiseres av Universitetsforlaget på engelsk, og er redigert av Malcolm Langford, Marit Skivenes og Karl Søvig. Den inneholder tolv studier av bestemte rettigheter utført av ledende norske forskere på området, samt et forslag til relevante indikatorer på barns rettigheter som regelmessig kan måles og rapporteres på.

Barns rett til beskyttelse

Marit Skivenes er også forfatter av et kapittel om barns rett til beskyttelse, skrevet sammen med Asgeir Falch-Eriksen (OsloMet). Her presenteres fem utfordringer ved det norske barnevernsystemet.

Et sammendrag av kapittelet er tilgjengelig her.