Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ny artikkel

Involvering i barnevernssaker

Beslutningstakere er positive til hvordan barn og foreldre involveres i saker om omsorgsovertakelser, viser en tverrnasjonal studie av Berrick, Dickens, Pösö og Skivenes.

stressed teenage girl sitting at table on therapy session by female counselor writing in clipboard in office
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Barnevernssaker hvor det vurderes omsorgsovertakelse kan føre til henleggelse av saken, men også ufrivillig adskillelse av barn og foreldre eller overvåking og tilsyn med familien.

Som en konsekvens av de alvorlige følgene som beslutninger får, er det svært viktig at barn og foreldre får muligheten til å bli hørt underveis i rettsbehandlingen.

Høy grad av enighet

I en ny studie har Jill Berrick, Jonathan Dickens, Tarja Pösö og Marit Skivenes undersøkt synspunktene til rettslige beslutningstakere i Norge, England, Finland og USA (California). Beslutningstagere ble bedt om å gi uttrykk for om de mener foreldre og barn har gode nok muligheter til å delta under den rettslige behandlingen av omsorgsovertakelser.

Funnene fra studien er presentert i artikkelen “Children’s and parents’ involvement in care order proceedings: a cross-national comparison of judicial decision makers’ views and experiences”, publisert i Journal of Social Welfare and Family Law.

Resultatene viser at beslutningstakerne i alle de fire landene mener at foreldre og barn får tilstrekkelig informasjon om deres rettigheter og om saksgangen, får anledning til stille spørsmål og present sine synspunkter, og får sine rettigheter ivaretatt.

Tilslutningen var likevel mindre for barns mulighet til deltakelse enn for foreldre. Beslutningstakerne fra Norge og Finland var de som i størst grad gav uttrykk for tvil om barn blir involvert på en tilstrekkelig måte.

Sterk kontrast til empiriske studier

Forfatterne påpeker at beslutningstakerne synspunkter star i sterk contrast til de få empiriske studiene som er gjort på involvering av barn og foreldre, som har vist at foreldre og barn ofte ikke involveres i tilstrekkelig grad.

Berrick, Dickens, Pösö og Skivenes konkluderer med at fokuset på involvering av foreldre og barn mest sannsynlig vil øke i årene fremover, noe som vil ha store konsekvenser for saksbehandlere, beslutningstakere og etater involvert i barnevernssaker i alle de fire landene.