Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Lægreid, Rykkja og Christensen med bokkapittel i The Routledge Companion to Risk, Crisis and Emergency Management

Per Lægreid og Lisa H. Rykkja har sammen med Tom Christensen ved Universitetet i Oslo publisert bokkapittelet «The Co-Evolution of Reputation Management, Governance Capacity, Legitimacy and Accountability in Crisis Management».

The Routledge Companion to Risk, Crisis and Emergency Management
Foto/ill.:
Routledge - Taylor & Francis Group

Hovedinnhold

Forfatterne ser på hvordan kriser håndteres av myndigheter, og undersøker forholdet mellom styringskapasitet, legitimitet og ansvarliggjøring, samt omdømmehåndtering, og hvordan dette påvirkes i krisesituasjoner. De finner at dette er elementer som utvikler seg samlet under krisehåndtering.

Kapittelet er trykt i boken «The Routledge Companion to Risk, Crisis and Emergency Management», redigert av R.P. Gephart, C.C.  Miller og K.S. Helgesson.