Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Lægreid og Verhoest med bokkapittel i Public Administration in Europe

Professor Per Lægreid og forsker Koen Verhoest har bidratt til boken «Public Administration in Europe».

Public Administration in Europe, The Contribution of the EGPA
Foto/ill.:
Palgrave Macmillan

Hovedinnhold

Boken ser på hvordan offentlig administrasjon har blitt studert i Europa de siste førti år, og særlig bidragene fra «the European Group for Public Administration (EGPA)». Den er redigert av Edoardo Ongaro, og Lægreid og Verhoest har bidratt med kapittelet «Reform Waves and the Structure of Government».

Her ser de på bidragene fra EGPA-medlemmene, hvilken retning forskningen på offentlig administrasjon beveger seg og utfordringer for studiet av offentlig styring. Lægreid har vært en del av lederskapet i gruppen ‘Governance of Public Sector Organizations’ siden oppstarten i 2006, og blir i 2019 erstattet av Lise H. Rykkja.