Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
NYTT BOKKAPITTEL

Renå med bokkapittel i internasjonal antologi om blindflekker i byråkratiet.

Helge Renå har bidratt med bok-kapittel i den internasjonal antologien The Blind Spots of Public Bureaucracy and the Politics of Non-Coordination (Palgrave Macmillan) redigert av Tobias Bach og Kai Wegrich.

Helge Renå
Foto/ill.:
Foto: UiB

Hovedinnhold

Kapittelet har tittelen "The alarms that were sent, but never received. Attention bias in a novel setting" og handler om politiets riksalarmsystem som ikke fungerte under terrorangrepene 22. juli, 2011 ('22/7'). Renå går tilbake i tid og viser hvordan behovet for et nytt riksalarmsytem ikke var en prioritert oppgave og at iverksettingen av det valgte systemet var svært mangelfull. Renå argumenterer for at riksalarmsystemet, og rask krisekoordinering mer generelt, de facto var en blind flekk ('blind spot') fram til 22/7. Politiet så ikke viktigheten av å få et nytt riksalarmsystem fordi i) krisekoordinering i politiet har tradisjonelt basert seg på en-til-en interaksjon internt og mellom politidistriktene; ii) før 22/7 var det ingen ekstraordinær hendelse som satte behovet for rask krisekoordinering på den politiske agendaen; iii) den politiske styringen av politiet var kjennetegnet av detaljert målstyring som primært rettet seg mot andre temaer enn beredskap.

Mer info om boka inkludert sammendrag finner du HER