Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Har grad av "wickedness" betydning?

Tom Christensen, Ole Martin Lægreid og Per Lægreid undersøker administrativ koordineringskapasitet i ny artikkel publisert i “Policy and Society”.

Policy and Society cover
Foto/ill.:
Policy and Society cover

Hovedinnhold

Basert på en spørreundersøkelse gjennomført blant offentlig tilsette i norsk sentralforvaltning beskriver Christensen, Lægreid og Lægreid oppfatninger av koordineringskapasitet og undersøker i hvilken grad variasjonene i opplevd koordineringskapasitet kan forklares av strukturelle og kulturelle egenskaper. Forfatterene fokusere spesielt på betydningen av politikkområder som er prega av gjenstridige problem. Samlet sett er koordineringskapasiteten svakere på disse politikkområdene enn i andre politikkområder. 

Les mer HER