Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Deltakelse i evaluering av strukturreformen

Programstyret i Forskningsrådets Finnut-program har tildelt oppdraget om å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren. Evalueringen har en kostnadsramme på totalt 15 millioner kroner.

Hovedinnhold

Evalueringen skal gjennomføres av et forskerteam med deltakelse fra NIFU, Universitetet i Bergen (Institutt for administrasjon og organisasjonsteori), Universitetet i Gent (Centre for Higher Education Governance Ghent), Küngliga Tekniske Høgskolan i Stockholm og Århus Universitet (Dansk Center for Forskningsanalyse). Prosjektet ledes av NIFU.

Fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap skal professor emeritus Ivar Bleiklie, førsteamanuensis Martina Vukasovic og professor Svein Michelsen delta i evalueringen. De er knyttet til Forskergruppen for kunnskap, politikk og Organisering (KPO) ved instituttet.

Oppdraget går ut på å undersøke i hvilken grad reformen fører norsk høyere utdanning nærmere målene om økt kvalitet og robuste fagmiljøer, god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet, regional utvikling, verdensledende fagmiljøer og effektiv ressursbruk.  

Strukturreformen startet i 2015 og siden har landskapet for høyere utdanning i Norge gjennomgått store endringer. Mange universiteter og høgskoler har fusjonert, og flere består av mange campuser. Det gjelder blant annet Nord universitet, som per i dag har ni studiesteder og Universitetet i Sørøst-Norge, som har åtte.