Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ny artikkel

Den nordiske modellen: Smidig og tilpassingsdyktig.

I ein ny artikkel publisert i "International Journal of Public Administration" har Lise Rykkja og Per Lægreid, saman med Carsten Greve og Niels Ejersbo, studert erfaringar frå forvaltningsreformer i dei nordiske landa.

Rykkja og Lægreid
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Basert på survey materiale frå COCOPS prosjektet ser artikkelen til Greve, Ejersbo, Lægreid og Rykkja på erfaringar frå forvaltningsreformer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Dei spør korleis oppfattar leiinga i nordisk offentleg sektor reform prosessar, trendar, innhald og styringsinstrument. Gjennom artikkelen visar forfattarane at dei nordiske landa er pragmatiske og motiverte reformatorar. Og at det er mykje reformaaktivitet og offentleg engasjement. Den nordiske modellen står fram som smidig og tilpassingsdyktig.

Les meir HER.