Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ny bok

Smart hybriditet

Per Lægreid med bokkapitel i ny bok om hybride løysingar.

Book cover, Smart Hybridity
Foto/ill.:
Eleven Publications

Hovedinnhold

I dagens samfunn blir forvaltninga møtt med utfordringar som ikkje kan løysast innanfor dei etablerte strukturane. Dei utviklar difor i aukande grad smarte hybride løysingar som går på tvers av etablerte politikk områder, og som kombinera ulike mekanismar basert på både stat, marknad og nettverks organisering.

Dette er tamtikken i den nye boka "Smart hybridity" der professor emeritus Per Lægreid har bidratt til denne boka med kapitelet «Organizing for Smart Practices. Out of the Silos».

Meir informasjon om boka finn du HER.