Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ny publisering

Ein byrådirektør sin undergang

Christensen og Lægreid har studert konfliktane i samband med reorganiseringa av SSB.

Christine Meyer og Siv Jensen
Foto/ill.:
Nhh.no og Frp.no

Hovedinnhold

I ein ny artikkel i International Journal of Public Administration har Per Lægreid og Tom Christensen sette nærmare på konfliktane som følgde av reorganiseringa av Statistisk sentralbyrå. Artikkelen har fått tittelen: “The Demise of an Agency Director – A Puzzling Saga of Political Control and Professional Autonomy”.   

Artikkelen vil adressera forholdet mellom ekspertise og politikk ved å sjå på omorganiseringsprosessen i SSB. Korleis kunne ei mindre reorganisering med liten politisk slagkraft, i ein konsensorientert setting med stor grad av tillit mellom departement og underliggande organ, og høg grad av autonomi for organet ende opp i ein stor konflikt der resultatet vart at direktøren sa opp?

Les heile artikkelen HER.