Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ny publisering

Et våkent blikk i urolige tide?

Per Lægreid undersøker hvordan gjentatte strukturelle reformer fører til økt oppmerksomhet til politiske signal.

 Close-up of venetian blind with male looking out of it, Stock image
Foto/ill.:
Illustration: colourbox.com

Hovedinnhold

Sammen med Jan Wynen, Bjorn Kleizen, Koen Verhost og Vidar Rolland, har Per Lægreid publisert artikkelen: “Keeping a watchful eye in times of turmoil? How repeated structural reform leads to more attention to political signals” i Public Administration.

Et viktig argument for å etablere semi-autonome enheter er å skape avstand mellom politikk og administrasjon. På denne måten kan de beskytte implementering av vedtak fra det daglige politiske liv. Men politiske aktører og politiske styrte departement påvirker fremdeles underliggende enheter på ulike intenderte og uintenderte måter. Artikkelen sette søkelys på en intensiv serie av strukturelle reformer og hvordan de undergrave den grunnleggende filosofien om «agencification».

Mer om artikkelen HER.