Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ny bok

Klassikar i ny utgåve

Den engelske versjonen av boka "Organisasjonsteori for offentlig sektor" er nå ute i ny utgåve

Book cover
Foto/ill.:
Routledge

Hovedinnhold

13 år etter at den første gong vart gitt ut på engelsk kjem det nå ei ny utgåve av den klassiske boka av Tom Christensen, Per Lægreid, Kjell Arne Røvik. På engelsk ber boka tittelen “Organization Theory and the Public Sector. Instrument, Culture and Myth”.

Boka har som utgagnpunkt at offentlege organisasjonar skil seg fundamentalt frå sine motpartar i det private. Dei er del av det politiske landskapet og er sjølv viktige politiske aktørar. Dei er multifunksjonelle, følgjer politisk leiing, og fleirtalet operera ikkje på ein open marknad.

I ein periode med hyppige reformverksemd, reorganisering og modernisering av offentleg sektor tilbyr denne boka ein tidsriktig introduksjon til organisasjonar i offentleg sektor som ser deira unike verdiar, interesser, kunnskapar og makt base.

Meir om nyutgivinga HER.