Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ny publisering

Covid-19 og omdømmehåndtering

Per Lægreid og Tom Christensen med ny artikkel der de analysere norske myndigheters håndtering av Corona pandemien

Covid-19 Illustration
Foto/ill.:
Illustration: Colourbox

Hovedinnhold

Per Lægreid og Tom Christensen med ny publisering under tittelen: ”The coronavirus crisis—crisis communication, meaning-making, and reputation management” i International Public Management Journal.

Artikkelen tar for seg norske myndigheters evne til meiningsdanning, krisekommunikasjon og omdømmestyring under Corona-pandemien. Den argumenterer for at omdømmestyring kan sees på som en kombinasjon av styringskapasitet og legitimitet som gjenspeiles i en vellykket krisekommunikasjon og meningsdaning.

En viktig lærdom fra det norske caset er at myndighetenes evne til å kontrollere pandemien på en effektiv måte  ble forbedret av vellykket meningsdanning og kommunikasjon med publikum, og til det høye nivået på borgernes tillit til regjeringen.

Les hele artikkelen HER.