Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ny publisering

Evaluering og prestasjonsmåling

Ivar Bleiklie og Svein Michelsen ser på hvordan nasjonale og sektorspesifikke tradisjoner setter sitt preg på tysk og europeisk høyere utdanning.

Book cover
Foto/ill.:
deGruyter

Hovedinnhold

Ivar Bleiklie og Svein Michelsen har bidratt med et kapittel i en ny bok om evaluering og prestasjonsmåling i tysk høyere utdanning. Kapittelet har tittelen Making policies for better performance – Explaining higher education reform policies in Europe.

Det setter utviklingen på dette feltet i Tyskland inn i en europeisk sammenlignende kontekst ut fra et statsvitenskapelig perspektiv. Kapittelet fokuserer på hvordan ulike nasjonale og sektorspesifikke tradisjoner setter sitt preg på forvaltning og organisering av høyere utdanning.

Boken har tittelen Leistungsbewertung in wissenschaftlichen Institutionen und Universitäten. Eine mehrdimensionale Perspektive. Den er redigert av Isabell M. Welpe, Jutta Stumpf-Wollersheim, Nicholas Folger, og Manfred Prenzel, og utgis på deGruyter forlag.

Mer om boken og kapittelet finnes HER.