Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ny publisering

Kampen mot surveymonsteret begynner

Jacob Aars,Tobias Bach (UiO) og Jarle Trondal (UiA) med ny artikkel om Norsk forvaltningspanel (NFP) i Stat og Styring.

Survey Monster
Foto/ill.:
Illustration: Colourbox

Hovedinnhold

Jacob Aars har sammen med Tobias Bach (UiO) og Jarle Trondal (UiA) publisert en artikkel om Norsk forvaltningspanel (NFP) i siste nummer av Stat og Styring. Høsten 2020 gjennomføres en pilot av NFP. I denne første runden av datainnsamlingen inviteres ansatte i sentralforvaltningen – i departementer, direktorater (og lignende) - til å melde seg inn i panelet.

NFP representerer en ny tilnærming til innsamling av forskningsdata om forvaltningens virkemåte. Panelet vil gi mer aktuell og relevant kunnskap og dermed også gi et mer solid grunnlag for beslutningstaking i politikk og forvaltning.

Forfatterne legger i denne artikkelen frem planen for etableringen av NFP. Her skisseres grunnideen og sentrale prinsipper i organiseringen av panelet, samt hvilke fordeler forvaltningspanelet innebærer sammenlignet med dagens datainnsamlingsmetoder. Deretter presenterer artikkelen informasjon om hvordan panelet etableres og driftes framover samt hvordan forvaltningspanelet vil kunne gi bedre svar på sentrale forskningstemaer enn hittil mulig.

Les hele artikkelen HER