Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Ny bok og artikkelpublisering fra professor Ishtiaq Jamil

Professo‪r Ishtiaq Jamil er aktuell med nye publiseringer

Ishtiaq Jamil
Tidligere stipendiat Hasan Muhammed Baniamin og professor Ishtiaq Jamil aktuell med ny bok og artikkel
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Professor Ishtiaq Jamil ved instituttet er aktuell med nye publiseringer: en bok fra Palgrave og en artikkel i Public Administration. 

Boken, med tittel "Policy Response, Local Service Delivery, and Governance in Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka" er redigert sammen med kolleger Tek Nath Dhakal, Sk Tawfique M Haque, Laxmi Kanta Paudel og Hasan Muhammad Baniamin. Boken handler om moderne utfordringer innenfor governance, policy management og policy ytelse både på det sentrale og lokale nivået med empiriske eksempler fra Bangladesh, Nepal og Sri Lanka. Fokuset til forfatterne er sentrert rundt sentrale sosiale spørsmål som myndiggjøring, inkudering av minoriteter, institusjonell tillit, implementering av politikk og lokale tjenesteyting. Bangladesh, Nepal og Sri Lanka har nylig transformert til et demokratisk styresett, men reisen til å etablere og opprettholde demokratiet samt styrke styringskapasiteten har ikke vært uten utfordringer. 

Les mer om boken her

Sammen med tidligere stipendiat ved instituttet, Hasan Muhammed Baniamin, har professor Ishtiaq Jamil også publisert en artikkel i tidsskriftet Public Administration med tittel «Effects of representative bureaucracy on perceived performance and fairness: Experimental evidence from South Asia”. Forfatterne utforsker om kjønnsrepresentasjon kan forårsake variasjoner i oppfattet ytelse og rettferdighet, til tross for samme samme nivå av ytelse. For å gjøre dette bruker de data fra et surveyeksperiment som var en del av en nasjonal representasjonsurvey utført i Bangladesh, Nepal og Sri Lanka. 

Du kan lese mer om funnene i artikkelen her.