Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
DIGSSCORE

Medborgere og demokrati

Medborgere og demokrati er en forskningsgruppe ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen. Fokusområder er studier av opinion og samfunn med tema som blant annet valg, demokrati, innvandring og inkludering, høyrepopulisme og kjønn.

Collage of pictures of people and graphs
Foto/ill.:
Eivind Senneset for UiB / Ingrid Faleide for DIGSSCORE, UiB

Hovedinnhold

Å forske på hva folk mener, tenker, føler og ønsker er viktig i et demokratisk samfunn. Studier av opinion kan gi signaler på preferanser og atferd som er nyttig for styring og beslutningstaking. Forskningsgruppen ser ikke bare på hva velgerne mener, men også politikere og forvaltningsansatte. I tillegg til å forske på norske demokratiske kjerneinstitusjoner og hvordan de fungerer, gjør vi også studier i andre representative demokrati. Viktige tema for forskningsgruppen er slikt som valg, høyrepopulisme, innvandring og inkludering, politisk kommunikasjon, kjønn, klima og skillelinjer rundt klasse og geografi.

Medborgere og demokrati ledes av professor Elisabeth Ivarsflaten

 

Pågående prosjekter

DIGSSCORE

 

INCLUDE

  • Openings to the Inclusion of Muslim Minorities in Today’s Democracies. At the heart of contemporary politics in the old democracies in Europe and North America is a significant puzzle. How come the far right, advocating a nativist agenda particularly opposed to Muslims and Islam, is advancing at a time when public opinion research documents stability or decline in illiberal values in these populations at large? Current studies understandably focus on accounting for exclusion – opposition to Muslims, prejudice, islamophobia, and nativism. In the INCLUDE project, we expand the scope of inquiry beyond drivers of exclusion to investigate the openness of non-Muslim majorities to the inclusion of Muslim minorities. We ask, under what conditions—on what terms—are they open to inclusion? The project is run by professor Elisabeth Ivarsflaten. Les mer om prosjektet på prosjektet sine sider.
  • Forskningsgruppemedlemmer tilknyttet INCLUDE:

 

SUCCESS

  • Gender-Gap in Political Endurance: a novel political inclusion theory. The European Research Council (ERC) funded research project run by professor Ragnhild Muriaas provides a comprehensive analysis of why, how and if structural factors affect the endurance of political careers and why endurance matter for political impact. Democracies are under pressure worldwide: The political landscape is rapidly changing, with new parties emerging and old ones suffering, as voters turn away from established parties. We also witness a significant gender-gap in political endurance, meaning that women’s careers as elected representatives in parliaments tend to end quicker than men’s. This gap between men’s and women’s political endurance challenges the quality and legitimacy of democratic processes as it limits women’s chance of having a profound political impact. Les mer om prosjektet på deres sider.
  • Forskningsgruppemedlemmer tilknyttet SUCCESS:

 

ESS

  • European Social Survey. ESS er en forskerdrevet tverrnasjonal spørreundersøkelse (survey) som siden 2002 har blitt gjennomført hvert annet år i en lang rekke europeiske land. Undersøkelsen tar for seg holdninger til politikk, medier, samfunn, religion blant befolkningen. Dette gir sammenlignbare forskningsdata om europeeres holdninger, levekår, identitet og politisk interesse. For å sikre sammenlignbare data av høy kvalitet stilles det strenge krav til innsamling av data og utstrakt dokumentasjon. Feltarbeidet gjennomføres av nasjonale profesjonelle team. Institutt for politikk og forvaltning har ansvar for datainnsamling i Norge, ved professor II Sveinung Arnesen og Erla Løvseth ved DIGSSCORE. Les mer om prosjektet på ESS sine sider.
  • Forskningsgruppemedlemmer tilknyttet ESS:

 

PhD-prosjekter

 

Avsluttede prosjekter

KODEM DEMO

  • KODEM_DEMO var en pilot for en ny, digital infrastruktur for samfunnsvitenskapelig og tverrfaglig forskning. Gjennom koordinert datainnsamling i flere sub-populasjonspanel ble det lagt til rette for forskning på demokrati og styresett i Norge. Norsk medborgerpanel, Norsk representantpanel, Norsk forvaltningspanel og Norsk journalistpanel var med. Dette var et samarbeid mellom de største forskningsuniversitetene (UiO, NTNU og UiB), ledende forskningsmiljøer i Norge (ISF, NORCE og UiA), og Norsk senter for forskningsdata (NSD). Les mer om prosjektet gjennom denne lenken https://www.uib.no/digsscore-norsk/150824/kodemdemo  

 

TERMS

  • Terms of Agreement: Challenges of Muslim Inclusion. Based on the previous work of the PI (Elisabeth Ivarsflaten) and her team (Paul M. Sniderman and Stefan Dahlberg), we hypothesize that native citizens in Norway and elsewhere in Western Europe are more open to inclusion, also of Muslim minorities, than has been recognized so far. The project draws on concepts and ideas from normative political theory to identify the most relevant lines of inquiry, but it engages with this theoretical work in an empirical manner asking not what the public ought to accept, but what the public does accept. Two major challenges will be addressed: (1) which terms matter most to the majority public in questions of Muslim minority inclusion and why? (2) how can the findings on acceptable terms of inclusion be squared with evidence of extremism and the demonization of Muslims in Norway and Europe today? Les mer om prosjektet gjennom denne lenken https://inclusivepolitics.w.uib.no/terms/  

 

Publikasjoner

Forskningsgruppemedlemmene sine publikasjoner siden de startet ved en norsk institusjon blir lagt inn i Cristin (Current research information system in Norway) og oppdatert med jevne mellomrom:

 

Undervisning

Her kommer en oversikt over kurs som blir undervist av medlemmer i forskningsgruppen.