Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Disputas

Prøveforelesning og disputas: Tine Nesbø Tørseth

Tine Nesbø Tørseth disputerer 6.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Lost in translation. Mental health professionals`understanding of care pathways and its implications for policy construction and implementation"

Pressemelding 

Prøveforelesning 

06.06 2023, 09.15 - 10.00  

Oppgitt tema : "Drøft muligheter og utfordringer knyttet til målet om økt brukermedvirkning innenfor spesialisthelsetjenesten"

Disputas 

06.06.2023, 10.30 -14.30

Sted

Ulrikes Aula, Ulrike Pihls hus

Opponenter

  1. Professor Lars Erik Kjekshus, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo  
  2. Professor Signe Vikkelsø, Department of Organization, Copenhagen Business School 

Leder av komiteen

Professor Kari Tove Elvbakken, Institutt for politikk og forvaltning, Universitet i Bergen

Disputasleder

Professor Lise H. Rykkja, Institutt for politikk og forvaltning, Universitet i Bergen

Avhandlingen er tilgjengelig i BORA

Åpent for alle interesserte