Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Forskergrupper

Forskningsaktiviteten ved Institutt for politikk og forvaltning er organisert i forskningsgrupper. Disse gruppene arrangerer forskningsseminar, student seminarer, gjesteforelesninger og andre aktiviteter innen sine tematiske felt.

Hovedinnhold