Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Child Protection systems within the Danish, Finnish and Norwegian Welfare states.

Marit Skivenes har publisert en artikkel i European Journal of Social Work sammen med Tarja Pösöa og Anne-Dorthe Hestbæk. Marit Skivenes has published an article in European Journal of Social work. The article was written with Tarja Pösöa and Anne-Dorthe Hestbæk.

Hovedinnhold

I denne artikkelen studers relasjonen mellom barnevernet og velferdsstaten i Danmark, Finland og Norge. Trass i et tydelig forebyggingsperspektiv i barnevernet kombinert med universelle velferdstjenester, så er det et relativt høyt antall barn i barnevernet som er plassert utenfor hjemmet. Samlet fremstår resultatene for barnevernet svake. Ett av problemene er at de forebyggende tjenestene ikke virker godt nok. Andre problemer handler om de normative premissene for barnevernsystemet, slik som familieorienteringen og det minste inngreps prinsipp. Disse prinsippene er nær knyttet til logikken for velferdsstatens universelle tjenester, og kan resultere i at mangfoldet i barns behov, rettigheter, risikoer og barns alder blir oversett. Forfatterene argumenterer for at mange av de nåværende prinsippene i barnevernet utfordres av et barneperspektiv som respekterer barns behov, retter og stemmer.

Hele artikkelen kan leses her

 

The article explores the relationship between the child protection systems and the Nordic welfare state in Denmark, Finland and Norway. Despite an ideological focus on prevention and provision of a fair amount of universal services and in-home child protection services for families and children, there is, nevertheless, a relatively high number of children in the child protection system, even children placed out of their home. The outcome of child protection seems to be relatively poor. One of the problems in the present child protection systems is related to questionable service provision within the system. Other problems are about the normative foundation for the system, for example, family orientation and the least intrusive principle. Such principles are closely related to the logic of universal services, and may as such ignore the diversity of needs, rights, risks and ages of children needing protection and related services. Consequently, many principles of the present child protection systems are – and will remain – challenged by a child-centric orientation, in which valuing children's needs, rights and voice in situ are central

The comple article can be read here