Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Nypluralistisk parlamentarisme

Stat og styring refererar frå årets Statsviterkonferanse med innlegg frå Per Lægreid og Kristin Rubecksen.

Hovedinnhold

(Tekst: Jan Erik Grindheim)

Årets Statsviterkonferanse presenterte oss for en stat preget av en nypluralistisk parlamentarisme.

Statsviterkonferansen er Norsk statsvitenskapelig forenings konferanse for praktikerne innen dette fagfeltet.

Det vil egentlig si alle de statsviterne som ikke arbeider innen forskning og utvikling (FoU). Disse har sin egen fagkonferanse. Hvor heldig dette er for statsvitenskapen som profesjon, kan diskuteres. Spesielt når vi vet at det også finnes minst to hovedsammenslutninger som organiserer statsvitere på fagforeningssiden.

Men arrangørene av Statsviterkonferansen kan ikke klandres for fagets fragmentering som profesjon.

Selv om årets konferanse den 23 og 24 mai kanskje kunne ha vært sterkere konsentrert rundt færre tema, for å samle i hvert fall deltagerne på denne konferansen bedre. Slik nok tanken var med åpningsforedraget til professor Geert Bouckaert fra Universitetet i Leuven. Men dette gikk ut på grunn av sykdom.

Bouckaert skulle ha snakket om hvordan statsforvaltningen børorganiseres. Temaet ville ha vært høyst aktuelt i kjølvannet av Gjørv-kommisjonens kritikk av manglende styring og dårlig organisering av den offentlige forvaltningen i Norge, og hvis det er noe norsk forvaltning trenger er det et sammenlignende perspektiv utenfra.

I stedet holdt direktør i Human Rights Watch Europe Jan Egeland et foredrag om eget engasjement i internasjonal politikk. Jan Egeland er et positivt menneske som tror mer på fremtiden enn fortiden, og som evner å se at verden tross alt går fremover selv når han står midt oppe i kriser som for andre kan virke uløselige. Slik sett var hans innlegg oppbyggende og stimulerende, men det ble lite statsvitenskap i dette foredraget, som neppe samlet tilhørerne slik arrangementskomiteen hadde håpet at forelesningen til Bouckaert ville ha gjort.

Årets arrangementskomité hadde satset på flere parallellsesjoner. I et år med behov for selvransakelse i den offentlige forvaltningen etter Gjørv-kommisjonens sviende kritikk, stortingsvalg, stemmerettsjubileum og forberedelser til neste års grunnlovsjubileum, burde det i stedet ha vært lagt opp til to dager med plenumsforedrag og debatter, der det som samler norsk statsvitenskap hadde vært trukket sterkere frem.

Les meir HER.