Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ny artikkel fra Marit Skivenes og Sissel Trygstad

Ny artikkel: Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market - Between individual power resources and institutional arrangements

Professor Marit Skivenes har sammen med Sisssel Trygstad (Fafo) publisert en artikkel i "Economic & Industrial Democracy" med tittelen "Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market: Between individual power resources and institutional arrangements".

Hovedinnhold

Artikkelen tar for seg varslingsprosesser i det norske arbeidsmarkedet og baserer seg på et surveymateriale fra 6000 norske arbeidstakere i ulike sektorer og bransjer.

Forfatterne finner at individuelle ressurser har liten betydning, men at organisatoriske og institusjonelle  faktorer har større innvirkning når det kommer til varsling. Sett ut i fra en norsk arbeidsmarkedsmodell er dette resultat som oppfordrer til fortsatt fokus på medbestemmelse, demokrati og åpenhet.

 

Artikkelen kan leses i sin helhet her