Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Comparative Civil Service Systems in the 21st Century i ny utgåve

Per Lægreid og Lois Recascino Wise har bidrege med eit kapittel i den nye utgåva av Comparative Civil Service Systems in the 21st Century.

Bilde av bokens forside
Foto/ill.:
Palgrave Macmillan

Hovedinnhold

Boka Comparative Civil Service systems in the 21st Century er no tilgjengeleg i ny utgåve. I denne utvida og oppdarte utgåva har ei samling internasjonale bidragsytarar sammenlikna offentlege tenester frå heile verda og sett på dei tilpasningar som har vorte gjort for å handtere utfordringane knytta til det å drive offentleg tenesteyting i det 21. århundre. Boka har som formål å gje innsikt utover dei utfordringane som er knytta til finanskrise og krav til økonomisk nøysemd ved å sjå på tema som:

  • Multi-level governance
  • spørsmål om legalitet
  • effektivitet og respons
  • Rettsleggjering
  • Offentleg sektor sin motivasjon
  • verdien av tenestemannssystem

Per Lægreid har saman med Lois Recascino Wise bidrege med kapittelet "Transition in Civil Service Systems: Robustness and Flexibility in Human Resource Management".

Boka er ute for sal.